Conditie

1. Boeking / huurovereenkomst

 

TouristService Rügen bemiddelt en reserveert op naam van de klant of gast een vakantieverblijf bij aanbieders en regelt de boeking op naam van de klant. TouristService Rügen is geen verhuurder of touroperator, maar alleen makelaar voor de huurovereenkomst. Bij het sluiten van de huurovereenkomst vertegenwoordigt TouristService Rügen de eigenaar. In het geval van online boekingen door op de boekingsknop te klikken, wordt een bindend contract voor het boekingsobject gesloten tussen de boeker en de respectieve verhuurder in overeenstemming met de boekingsvoorwaarden die in de boeking zijn vermeld. Mondelinge en telefonische bevestigingen voor de klant zijn eveneens juridisch bindend.

 

2. Betaling

 

De aanbetaling moet worden gedaan op de rekening en de deadline die in het contract zijn vermeld. Bij korte boekingen (3 dagen voor de geplande aankomst) is contante betaling bij aankomst mogelijk na overleg met de verhuurder. Als de betaling niet binnen de termijn is ontvangen, hebben wij het recht om het contract te herroepen en u forfaitaire annuleringskosten in rekening te brengen in overeenstemming met sectie 3 van dit contract. Het resterende bedrag dient 2 weken voor aanvang van de reis te worden voldaan of contant op de dag van aankomst (zie beschrijving). Als de periode korter is dan 2 weken, moet de overboeking direct plaatsvinden. Bij boekingen op korte termijn (3 dagen voor de geplande aankomst) kan het resterende bedrag ter plaatse worden betaald.

 

3. Reisannulering

 

Als er gewichtige redenen zijn, heeft de klant het recht om op elk moment de overeenkomst te herroepen. De opzegging dient schriftelijk te worden ingediend. Voor het moment van herroeping is de toegang tot de bemiddeling waar je hebt geboekt bepalend. Voor gemaakte reisarrangementen en gemaakte onkosten wordt een vergoeding in rekening gebracht. Het bedrag van deze schadevergoeding wordt bepaald door de nabijheid van het tijdstip van terugtrekking tot het overeengekomen begin van de reis en wordt gespreid in de volgende forfaitaire tarieven. De reeds aan ons betaalde aanbetaling (commissie- en administratiekosten) wordt niet gerestitueerd. Bij annulering binnen 12 uur worden administratiekosten van 15,00 euro in rekening gebracht.

Tot de 45e dag voor aanvang van de reis 15% van de huurprijs plus administratiekosten, maar minimaal 25,00 euro

Vanaf de 44e dag tot 30 dagen voor aanvang van de reis, 50% van de huurprijs plus administratiekosten

Vanaf 29 dagen voor aanvang van de reis, 80% van de huurprijs plus administratiekosten

Dit laatste geldt ook voor last-minute boekingen. In geval van no-show, niet-bezetten van de geboekte accommodatie of annulering vanaf het begin van de reis, is het volledige huurbedrag verschuldigd.

 

4. Omboeken

 

Indien u na een bindende boeking van de reis een wijziging (reisdatum, bestemming, object) wilt doorvoeren, wordt voor de omboeking een vergoeding van 25,00 euro in rekening gebracht.

 

5. Opzegging door de makelaar

 

De makelaar behoudt zich het recht voor om bij bezwaren de boeking binnen 24 uur te annuleren.

We kunnen het reiscontract zonder inachtneming van een deadline terugtrekken als de uitvoering van de reis niet kan worden uitgevoerd of aanzienlijk wordt belemmerd door onvoorziene gebeurtenissen zoals overmacht, veranderde beschikkingen van de eigenaren of soortgelijke redenen. In dat geval zijn wij gerechtigd een alternatief aanbod van dezelfde of hogere waarde te doen. Indien dit niet mogelijk is, heeft u recht op restitutie van de huurprijs. Verdere claims zijn uitgesloten.

 

6. Aansprakelijkheid

 

TouristService Rügen is niet aansprakelijk voor door de aanbieder verstrekte gegevens, informatie en diensten, noch voor gebreken aan de betreffende accommodatie of aanverwante diensten. Neem op de dag van aankomst contact op met de eigenaar of een gemachtigde. Latere klachten kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Als een parkeerplaats onderdeel uitmaakt van de huurovereenkomst, gebruikt u deze op eigen risico, met name in smalle parkeergarages of zogenaamde dubbele parkeerplaatsen. De gast verplicht zich om geen commentaar te geven op deze huurwoning aan derden en/of in het openbaar.

 

7. Verplichtingen van de gast

 

Het contractobject mag alleen worden bezet door het aantal personen dat in het contract is vermeld. Afwijkingen hiervan vereisen een voorafgaande schriftelijke overeenkomst. Het opgegeven maximum aantal personen is inclusief kinderen.

Bij vertrek verbindt de huurder zich ertoe het pand bezemschoon achter te laten, alle afwas te doen, het vuilnis/leeggoed dienovereenkomstig te verwijderen, het beddengoed te verwijderen en, indien aanwezig, de grill / open haard schoon te maken. Bij veronachtzaming wordt voor elke genoemde activiteit een vergoeding van 15,00 euro in rekening gebracht.

U en uw medereizigers zijn verplicht om het gehele pand, inclusief meubilair en inrichting, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te gebruiken. Schade aan het pand moet onmiddellijk worden gemeld. Een huisdier mag alleen worden meegebracht na voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij het meenemen van een huisdier uitdrukkelijk is toegestaan in de accommodatiebeschrijving.

 

8. Aankomst en vertrek

 

De door de klant geboekte accommodaties zijn beschikbaar vanaf 16.00 uur, vertrek vindt plaats uiterlijk 10.00 uur op de dag van vertrek, inclusief parkeerplaats. Langer gebruik op de dag van vertrek is alleen mogelijk onder voorbehoud van beschikbaarheid en voorafgaande verlenging. Indien huurder het gehuurde na 10.00 uur verlaat, wordt een vergoeding van EUR 15 per uur of gedeelte daarvan geacht te zijn overeengekomen. De sleuteloverdracht vindt plaats tussen 16.00 uur en 18.00 uur. Andere tijden alleen mogelijk op afspraak. Voor aankomsten na 18:00 uur geldt een toeslag.

 

 

9. Plaats van jurisdictie

 

Arrondissementsrechtbank Bergen a. berispen

 

Wij wensen u een goede reis en een ontspannen vakantie op het eiland Rügen!